Bestuurskamergedrag en de belangrijkste principes van bestuur | Board management software

Boardroom-dynamica kan belanden gerespecteerd indien het samenspel medio drie aspecten over governance: bestuursstructuur, cultuur en gedrag. De governancestructuur houdt zich primair bezig bij het proces plus de taak door een bestuur – een systeem van richting en controle van de organisatie. Boven dat tijdperk van bestuurshervorming ben veel aandacht besteed. Plus dezelfde juiste bestuursstructuur ben een noodzakelijke beginsel voor uitmuntendheid in uw directiekamer. Governancecultuur gaan over de context door de machtsstructuren betreffende de directiekamer. Elke bord heeft een reeks onuitgesproken en ongeschreven normen – plus die culturele context ben koning. Dat normen word eventueel niet gearticuleerd, toch ze bestaan niettemin. Enkele is onder andere redelijke bureaucratisch in de manier hoe ze de besluitvorming benaderen – gedreven door wetgeving plus beleid. Anderen kunnen erg ontspannen plus ongedwongen is plus word gedreven betreffende relationele dynamiek onder regisseurs. Enkele boards beschikken over zeker sterke leider die beslist hiA«rarchische toon zet. Sommigen concentreren zichzelf voorstelbaar zwaar door het proces, terwijl anderen zichzelf denkbaar primair richten door het uitkomst van het proces. Sommigen gedragen zichzelf mogelijkerwijs erg behoorlijk wanneer zeker gezin ondertussen anderen heel zakelijk bestaan is. Elke directeur in de bestuur weet wat de culturele verwachtingen met hen bedragen en als ze dat niet verrichten, mogen zij de spoedig leren. Gelijk slechts beslist vergadering ofschoon twee zal de nieuwe directeur begrijpen hoe hij “past” in uw cultuur. Een is in uw culturele context datgene dus bord ervoor dienen zorgen dat ie niet boven dus dessin over “groepsdenken” valt. Groepsdenken betekent een volgen met een kudde mentaliteit: wanneer beslist kritische massa over vocale leiders op u bord iets beslist, volgt de rest door de groep teneinde geaccepteerd te terechtkomen wanneer sector door de groep. Hoedanig langer directeuren samenwerken bij gelijk bord, hoedanig groter de toeval dat ze zich bezighouden aan groepsdenken. Dit zegt datgene ze minder haastig geneigd dienen bestaat vragen binnen genereren dat de samenhang over de groep beheersen schaden. Het is genkel slechte zaak wegens culturele normen aan jou bestuurskamer binnen hebben, het is alleen beslist negatief indien dat normen aanzien datgene bestuurders hen richting uitgaan plus verantwoordelijkheden controleren. Governancegedrag met directeursbevoegdheid ben de derde bestuursdynamiek die in de directiekamer wordt ingezet. Deze bezit binnen herzien bij:

  • wie is daar bij de bord
  • de vaardigheden plus jarenlange ervaring over de directeuren indien dus collectief plus individueel
  • een karakter plus de persoonlijke gedragsstijl betreffende bestuurders, en
  • ie karakter plus competentie match betreffende dat bestuurders bij de strategische richting door de organisatie

boardroom

Ofschoon regelmatig personaliteitstrekken, houding, sociale genaden en meerdere kwesties met betrekking tot persoonlijk gedrag als de ‘zachte vaardigheden’ terechtkomen gekenmerkt, zijn dat dichtbij de jarenlange ervaring veruit de ‘hardere vaardigheden’ zoals het erom gaan ze binnen herzien. Naargelang regisseurs hun rollen en verantwoordelijkheden vervullen, zijn daarginds een constante “opstoot” in de strijd tegen de “heldere grens” midden bestuur en bedrijfsvoering. Aan ‘heldere lijn’ bedoelen we deze besturen plus bedrijfsvoering u ooit moeten terechtkomen bereid wie aansprakelijk is voordat wat, plus dus duidelijke afbakening onder beide betreffen, en ervoor zorgen dat kritieke spullen boardroom meeting niets ‘tussen de scheuren’ vallen en evenmin het onderwerp bestaat betreffende conflicten / overlappen. Plus het is erg bij die randen waar wij de handigste wrijving horen. Mits de governancestructuur faalt plus de heldere lijn worden doorbroken (door het bestuur of maar door het management), toestaan dat de sterke en zwakke punten door gedrag zien. Ingeval de medewerkers zoals constant microbeheer voeren, dienen de medewerkers meestal ontmoedigd en machteloos aanlanden, alsof dienen ze starten betreffende een achterhouden van kritieke mededeling over de directeuren om zij buiten handelsbedrijf aan te houden (dit wordt ook toch ‘agendabeheer’ genoemd). In de bestuurskamer zijn kracht in de soft skills beslist noodzakelijke aanvulling bij de harde vaardigheden met u directeurschap – de technische vereisten betreffende de baan.

About the Author

Leave a Reply

*